• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Začiatkom januára nám pán farár vysvätil celé zariadenie.