• P1170590
  • P1170591
  • P1170592
  • P1170593
  • P1170594
  • P1170601
  • P1170603
  • P1170604
  • P1170606

Stretnutie a rozprávanie o vplyvu knihy na seniorov.