SLUŽBY

Elderly woman is assisted by nurse at home

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov. Prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára.
Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

 • dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií, infúzií podľa ordinácie lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť a katéter, o stómie, kanily, sondy, a pod.), sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.
 • pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie

Cieľom je:

 • poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby
 • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojný život
 • uplatňovať v starostlivosti o prijímateľov získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami
Patientin spricht mit Hausarzt

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonáva kvalifikovaný odborný personál.
Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva, je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

Bildung für Rentner

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.

Hlavné oblasti rehabilitácie:

 • sebaobsluha
 • motorika (jemná, hrubá)
 • nacvičovanie techník na pamäť
 • pracovná terapia
 • zmyslová terapia
 • estetická terapia
 • reč a komunikácia

Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje sociálny pracovník.

Enkelin spielt Puzzle mit dementer Oma

Záujmové činnosti a pracovná terapia

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, a na podporu tvorivej činnosti/schopnosti obyvateľov. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Klient má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Plánované programy a aktivity:

 • integračné programy – návšteva divadla, rôznych koncertov a kultúrnych podujatí, s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím, nepripustiť tak izoláciu klientov, a možnosť získať pozitívne zážitky
 • záujmové činnosti – rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako štrikovanie, strihanie, maľovanie, montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie a počúvanie čítaného, a podobne zamerané aktivity na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity
 • cvičenie, vychádzky – zachovávať a podporovať fyzickú kondíciu klienta, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,
 • posedenia pri rozhovore – sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života
 • kultúrne programy – vystúpenia detí, súborov, spoločenské akcie a pod.
 • vhodnou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV
 • činnosti každodenného života, akými sú napríklad: upratovanie, pomoc pri žehlení, pri údržbe šatstva, pri organizovaní rôznych akcií, sezónne práce v parku, odpratávanie snehu, hrabanie lístia, a pod.

Plánujeme pravidelne sprístupňovať informácie o podujatiach organizovaných mimo zariadenia, a ponúknuť možnosť účasti na nich.
Cieľom týchto aktivít je využívať účinky práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Všetky činnosti sú prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta, pod vedením odborného personálu.
Poskytuje klientom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu.

1_izba-2-ka1

Ubytovanie

Ubytovanie ponúkame v 24 jednoposteľových a 24 dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom. Každá izba je vybavená elektricky polohovateľnou posteľou, špeciálnym nočným stolíkom, skriňou, komodou, stolíkom, stoličkou.

11_jedalen

Stravovanie

Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom racionálnu , ako aj špeciálnu diétnu stravu 5-6 x denne. Zabezpečený je aj celodenný pitný režim. Samozrejmosťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a trpezlivá obsluha a podávanie stravy ležiacim klientom.

Young Maid Cleaning The Floor

Upratovanie

Upratovanie sa vykonáva denne, presne podľa schváleného Dezinfekčného a sanitačného programu vyškolenými zamestnancami.

Image of laundry worker at work

Pranie, žehlenie a údržba šatstva

O posteľnú bielizeň a osobné šatstvo našich klientov sa staráme priamo v našom zariadení, kde máme zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi pračkami a sušičkami. Samozrejmosťou je bežná údržba šatstva a bielizne / rôzne drobné opravy, šitie… /v závislosti od potreby klienta.

21_Hydromanaze

Hydroterapia

Hydromasážne vane, ktorými je vybavené naše zariadenie, spĺňajú prísne požiadavky pre poskytovanie celotelovej vodoliečebnej terapie, pri ktorej sa klient nachádza v stave kľudu. Sú určené na liečebnú masáž horných a dolných končatín, ako aj celého tela, pomocou trysiek nachádzajúcich sa na bočných stenách vane. Na výber máme jednu celotelovú hydromasážnu vaňu, dve vane na dolné končatiny a jednu na horné končatiny.

Senior woman

Masáže

Sú vykonávané kvalifikovaným masérom, prípadne fyzioterapeutom. Pomáhame našim klientom uvoľňovať stuhnuté svalstvo a tým predchádzať bolestiam v oblasti chrbta, šije, krížov. Klasická masáž pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny alebo iného zranenia.

Krankenschwester trainiert mit Patientin

Špecializovaná rehabilitácia

V prípade potreby vieme pre klientov zabezpečiť aj špecializovanú rehabilitáciu a to najmä po náhlych cievnych mozgových príhodách, prípadne iných vážnych diagnózach, kde je potrebné systematicky pracovať s klientom za pomoci skúseného fyzioterapeuta.

cell

Úschova cenných vecí

V našom zariadení vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí klienta. V prípade, ak si to klient želá, pripravíme pre neho zmluvu o úschove cenností a na základe protokolu preberieme zodpovednosť za jeho majetok.