Senior Care Galenia

Prijímanie nových klientov do Senior Care Galenia

Nových klientov aktuálne prijímame a pred príjmom sa musia preukázať negatívnym PCR testom.

Návštevy v zariadení Senior Care Galenia

Návštevy v našom zariadení Senior Care Galenia  od 17. 12. 2021 sú povolené v režime OP ( očkovaný/prekonaný).

Na základe uznesenia Vlády SR č. 772 zo 14. 12. 2021 a aktualizácie Semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaným MPSVaR SR v súlade s Covid automatom dňa 14. 12. 2021 sú podmienky návštev upravené nasledovne:

Do zariadenia je vstup umožnený iba osobám v režime OP (očkovaný alebo prekonaný).

 • Každý návštevník sa musí preukázať dokladom o kompletnej zaočkovanosti, čo znamená
  • že je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  • že je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • že je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • alebo sa musí preukázať dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 180 dní od zistenia ochorenia
 • Zároveň sa každý návštevník v režime OP pred vstupom do budovy zariadenia musí preukázať negatívnym výsledkom ATG alebo PCR testu nie starším ako 24 h.

Pre  návštevy sa zároveň uplatňujú doteraz platné interné pravidlá zariadenia – návštevy je potrebné dopredu dohodnúť na konkrétny termín s našimi sociálnymi pracovníčkami:
Mgr. Macová, macova.galenia@seniorcare.sk
Mgr. Guzselová, guzselova.galenia@seniorcare.sk
Mgr. Renčková, renckova.galenia@seniorcare.sk
alebo na tel. č. sociálneho úseku:  0907 814 436.

Návštevy prosíme nahlasovať aspoň deň vopred v pracovných dňoch pondelok-štvrtok od 8:00-15:30 a v piatok od 8:00-12:00. 

 • Maximálny počet návštevníkov: dvaja, starší ako 18 rokov,
 • jeden rodinný príslušník má povolenú návštevu 1 x do týždňa, 
  dĺžka návštevy je max. 1 h,
 • návštevy sú možné od 10:00 do 16:00 každý pracovný deň, aj počas víkendu,
 • návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov ochorenia Covid-19,
 • návštevy sú povolené len v nato vyhradených exteriérových a interiérových priestoroch,
 • počas návštevy musia mať po celý čas správne nasadený respirátor FFP2.

Senior Care Kaskády

Prijímanie nových klientov do Senior Care Kaskády
Nových klientov aktuálne prijímame a pred príjmom sa musia preukázať negatívnym PCR testom.

Návštevy v zariadení Senior Care Kaskády
Návštevy v našom zariadení Senior Care Kaskády povolené v režime OP ( očkovaný/prekonaný).

Na základe uznesenia Vlády SR č. 772 zo 14. 12. 2021 a aktualizácie Semaforu pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaným MPSVaR SR v súlade s Covid automatom dňa 14. 12. 2021 sú podmienky návštev upravené nasledovne:

Do zariadenia je vstup umožnený iba osobám v režime OP (očkovaný alebo prekonaný).

 • Každý návštevník sa musí preukázať dokladom o kompletnej zaočkovanosti, čo znamená
  • že je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
  •  že je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
  • že je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
 • alebo sa musí preukázať dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 180 dní od zistenia ochorenia
 • Zároveň sa každý návštevník v režime OP pred vstupom do budovy zariadenia musí preukázať negatívnym výsledkom ATG alebo PCR testu nie starším ako 24 h.

Pre  návštevy sa zároveň uplatňujú doteraz platné interné pravidlá zariadenia – návštevy je potrebné dopredu dohodnúť na konkrétny termín s našimi sociálnymi pracovníčkami:
Mgr. Siváková, sivakova@seniorcare.sk
Mgr. Baloghová, baloghova@seniorcare.sk
a v kópii: PhDr. Tomičová, tomicova@seniorcare.sk
alebo na tel. č. sociálneho úseku: 0905 479 284.

Návštevy prosíme nahlasovať aspoň deň vopred v pracovných dňoch pondelok-štvrtok od 8:00-15:30 a v piatok od 8:00-12:00.

 • Maximálny počet návštevníkov: dvaja, starší ako 18 rokov,
 • jeden rodinný príslušník má povolenú návštevu 1 x do týždňa, dĺžka návštevy je max. 1 h,
 • návštevy sú možné od 10:00 do 16:00 každý pracovný deň, aj počas víkendu,
 • návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov ochorenia Covid-19,
 • návštevy sú povolené len v nato vyhradených exteriérových a interiérových priestoroch,
 • počas návštevy musia mať po celý čas správne nasadený respirátor FFP2.

Prečo si zvoliť zariadenie Senior Care?

V našich dvoch zariadeniach nájdete nadštandardné vybavenie, vďaka ktorému vieme našim klientom vytvoriť komfort porovnateľný so skutočným domovom.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi e-mail alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, Manažérka zariadení

  Dohodnúť
  stretnutie
  Cenník
  služieb