Mimoriadna situácia v Senior Care Galenia!

V našom zariadení Senior Care Galenia bola dňa 21. 9. 2021 z dôvodu zistenia pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-19 u viacerých klientov vyhlásená mimoriadna situácia. Pre časť zariadenia na 1. poschodí, na ktorom sú umiestnení pozitívne testovaní klienti, platí karanténa.

Z dôvodu opatrení proti ďalšiemu šíreniu ochorenia je až do odvolania pozastavené možnosť návštev v celom zariadení. Takisto ani klienti nemôžu opúšťať zariadenie.

V rámci opatrení je tiež do odvolania pozastavené prijímanie nových klientov do zariadenia Senior Care Galenia.

Pozitívnym klientom bola lekárom nasadená príslušná anti-covidová liečba a v celom zariadením boli zavedené všetky potrebné opatrenia pre zamedzenie ďalšieho rozširovania choroby a zvýšené boli aj aktuálne hygienicko-epidemické opatrenia.

Senior Care Kaskády

V našom druhom zariadení Senior Care Kaskády je situácia pokojná a stále uplatňujeme doteraz platné opatrenia.

Prijímanie nových klientov do Senior Care Kaskády
Nových klientov aktuálne prijímame a pred príjmom sa musia preukázať negatívnym PCR testom.

Návštevy v zariadení Senior Care Kaskády

 • Všetky návštevy si budú musieť dopredu dohodnúť konkrétny termín návštevy s našimi sociálnymi pracovníčkami
 • Maximálny počet návštevníkov: dvaja, starší ako 18 rokov
 • Dĺžka návštevy max. 1 h
 • Návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov ochorenia Covid-19
 • Návštevníci sa musia preukázať:
  • potvrdením o absolvovaní antigénového testu nie starším ako 48 hod., alebo PCR testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hod., alebo 
  • potvrdením o zaočkovaní 2. dávkou vakcíny Pfizer BioNTech, Moderna alebo Astra Zeneca proti ochoreniu Covid-19, ktoré je staršie ako 14 dní, alebo
  • potvrdení o zaočkovaní vakcínou Johnson & Johnson, ktoré je staršie ako 14 dní.
 • Návštevy sú povolené len v nato vyhradených exteriérových a interiérových priestoroch.
 • Počas návštevy musia mať po celý čas správne nasadený respirátor FFP2.

Od 17. 9. 2021 nebudú umožnené návštevy klientov v domácom prostredí a nebudú umožnené ani vychádzky klientov mimo zariadenia.

Prečo si zvoliť zariadenie Senior Care?

V našich dvoch zariadeniach nájdete nadštandardné vybavenie, vďaka ktorému vieme našim klientom vytvoriť komfort porovnateľný so skutočným domovom.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi e-mail alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, Manažérka zariadení

  Dohodnúť
  stretnutie
  Cenník
  služieb