Senior Care Galenia

Prijímanie nových klientov do Senior Care Galenia
Nových klientov aktuálne prijímame.

Návštevy v zariadení Senior Care Galenia sú aktuálne povolené, ale vzhľadom na zvýšený výskyt ochorenia Covid-19 sú dočasne zavedené nasledujúce obmedzenia:

Pred každou návštevou si musí návštevník dopredu telefonicky alebo emailom dohodnúť termín návštevy. Cez týždeň Vás prosíme ohlasovať návštevy deň vopred a víkendové návštevy v piatok do 12:00hod., nakoľko sa zapisujú do harmonogramu návštev.

Kontaktné údaje:
macova.galenia@seniorcare.sk
guzselova.galenia@seniorcare.sk
foldvari.galenia@seniorcare.sk    
alebo 0907 814 436 (sociálny úsek)

Návštevy v izbách klientov sú povolené len u imobilných klientov. Pre ostatných sú určené stanovištia v exteriéri a v prípade nepriaznivého počasia v interiéri zariadenia.

Každý návštevník sa pri príchode do zariadenia musí ohlásiť personálu a počkať na jeho registráciu pri vstupe do zariadenia.

Návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov ochorenia Covid-19.
Návštevníci musia mať v interiéri zariadenia počas celej dobe trvania návštevy správne nasadený respirátor FFP2. Jeho zloženie je možné iba v exteriéri zariadenia. Odporúčame obmedziť blízky sociálny kontakt so seniormi na min. metrovú vzdialenosť.

Senior Care Kaskády

Prijímanie nových klientov do Senior Care Kaskády
Nových klientov aktuálne prijímame.

Návštevy v zariadení Senior Care Kaskády sú aktuálne povolené, ale vzhľadom na zvýšený výskyt ochorenia Covid-19 sú dočasne zavedené nasledujúce obmedzenia:

Pred každou návštevou si musí návštevník dopredu telefonicky alebo emailom dohodnúť termín návštevy. Cez týždeň Vás prosíme ohlasovať návštevy deň vopred a víkendové návštevy v piatok do 12,00hod., nakoľko sa zapisujú do harmonogramu návštev.

Kontaktné údaje:
Prízemie a prvé poschodie: sivakova@seniorcare.sk (v kópii na tomicova@seniorcare.sk)
Druhé poschodie: baloghova@seniorcare.sk (v kópii na tomicova@seniorcare.sk)

Návštevy v izbách klientov sú povolené len u imobilných klientov. Pre ostatných sú určené stanovištia v exteriéri a v prípade nepriaznivého počasia v interiéri zariadenia.

Každý návštevník sa pri príchode do zariadenia musí ohlásiť personálu a počkať na jeho registráciu pri vstupe do zariadenia.

Návštevníci musia byť zdraví, bez teploty, bez príznakov ochorenia Covid-19.

Návštevníci musia mať v interiéri zariadenia počas celej dobe trvania návštevy správne nasadený respirátor FFP2. Jeho zloženie je možné iba v exteriéri zariadenia. Odporúčame obmedziť blízky sociálny kontakt so seniormi na min. metrovú vzdialenosť.

Prečo si zvoliť zariadenie Senior Care?

V našich dvoch zariadeniach nájdete nadštandardné vybavenie, vďaka ktorému vieme našim klientom vytvoriť komfort porovnateľný so skutočným domovom.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi e-mail alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, Manažérka zariadení

  Dohodnúť
  stretnutie
  Cenník
  služieb