Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Žiadosť

o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Kontatkná osoba

  Žiadateľ

  Druh dôchodku*

  Zariadenie, o ktoré máte záujem*

  Aké rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby klient má*

  Povelené formáty súborov: PDF, PNG, JPG, JPEG, ZIP, RAR

  Maximálna veľkosť všetkých súboroj je 10MB

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi e-mail alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, Manažérka zariadení

  Kontaktujte nás