Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Vážení klienti, vážení rodinní príslušníci a priatelia zariadení sociálnych služieb Senior Care.

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou poukázania Vašich 2% z daní pre naše zariadenia Senior Care Galenia a Senior Care Kaskády.

Pre našich klientov sa snažíme zabezpečovať čo najlepšie životné podmienky a stále hľadáme príležitosti na ich zlepšovanie. Každá aktivita, každá nová vec však niečo stojí, preto sa snažíme hľadať aj doplnkové zdroje financovania našich projektov.

Vaše 2% z daní chceme použiť na spolufinancovanie konkrétnych projektov a aktivít, ktoré máme naplánované a prispejú k skvalitneniu trávenia času klientov v našom zariadení.

Získané peniaze chceme použiť na zakúpenie:

 1. nábytku a vybavenia priestorov pre aktivizáciu klientov, 
 2. evakuačných podložiek pod matrace,
 3. aktívnych a pasívnych antidekubitných matracov,
 4. pomôcok na polohovanie,
 5. materiálu a rastlín na zveľadenie záhrad našich zariadení,
 6. na opravy a doplnenie záhradného nábytku – stolov, lavíc a slnečníkov s využitím na posedenie, spoločné cvičenie, rozhovory a skupinové terapie,
 7. pomôcok a materiálu pre aktivity na denných terapiách klientov,
 8. iných drobných nástrojov a pomôcok pre cvičenie a rehabilitáciu mobilných a imobilných klientov.

Predpokladaná výška spolufinancovania z 2% z daní do vyššie uvedených zámerov je
8 tisíc Euro. Veríme, že sa nám vďaka Vašej pomoci, podarí túto sumu získať z Vašich daní, ktoré by inak “prepadli” štátu.

Akým spôsobom nám môžete poukázať 2% z vašich daní?

Vyberte si, či chcete Vaše 2% z daní darovať Senior Care Galenia alebo Senior Care Kaskády, pre obidve zariadenia máme pre vás pripravené potrebné tlačivá.

Ďalej prosím postupujte podľa nasledujúcich informácií:

A) Ak ste zamestnanec

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% z dane, ktoré môžete poukázať v náš prospech.
 2. Vyplňte priložené tlačivo VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY. Do VYHLÁSENIA uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a dátum zaplatenia dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte obidva formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska, alebo ich odovzdajte v našom zariadení Senior Care Galenia p. Margaréte Szőcs, alebo v Senior Care Kaskády p. Viere Pánikovej.
 4. Tlačivá v elektronickej podobe na stiahnutie nájdete dole na stránke.

B) Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane.
 2. V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY je uvedená kolónka na poukázanie 2% z dane, kde napíšte vypočítanú sumu.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE pošlite/doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2024) na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, alebo ich odovzdajte v našom zariadení Senior Care Galenia p. Margaréte Szőcs, alebo v Senior Care Kaskády p. Viere Pánikovej a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

C) Ak ste právnická osoba

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%)* z dane z príjmov právnickej osoby.
 2. V DAŇOVOM PRIZNANÍ K DANI Z PRÍJMU PRÁVNICKEJ OSOBY – časť VI. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech prijímateľa, kde napíšte vypočítanú sumu.
 3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 4. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE pošlite/doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho sídla, alebo ich odovzdajte v našom zariadení Senior Care Galenia p. Margaréte Szőcs, alebo v Senior Care Kaskády p. Viere Pánikovej a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

* Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Veríme, že si nájdete čas a podporíte nás v našom úsilí o zlepšovanie podmienok kvality života klientov v našich zariadeniach Senior Care Galenia a Senior Care Kaskády.

Ak máte v rodine alebo medzi priateľmi ešte niekoho, kto my mal záujem darovať nám svoje 2% z daní, budeme vďační, ak mu tieto informácie sprostredkujete.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte v prípade zariadenia Senior Care Galenia p. Margarétu Szőcs na telefóne 031/381 43 20 alebo emaily szocs.galenia@seniorcare.sk a v prípade zariadenia Senior Care Kaskády p. Vieru Pánikovú na telefóne 0905 348 813 alebo na emaily panikova@seniorcare.sk.

Srdečne Vám ďakujeme.

Ing. Milan Halomi, MBA

Ing. Milan Halomi, MBA

riaditeľ

Zdroj informácií: www.rozhodni.sk

Sledujte naše novinky a aktivity

Kontaktujte nás