Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Ľuďom s Alzheimerovou chorobou pomáha porozumenie a odborná starostlivosť

6.5.2021

Alzheimerova choroba prichádza pomaly a pozvoľne. Je to neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré hlavne v neskorších štádiách ovplyvňuje nielen pacienta, ale aj jeho blízkych.

Alzheimerova demencia je náročné ochorenie nielen pre chorého, ale aj pre jeho rodinu a okolie. Je veľmi ťažké sledovať, ako nášho blízkeho choroba ovplyvňuje, aké zmeny vykazuje jeho osobnosť, jeho správanie a ako sa mu postupne zhoršuje stav. Postarať sa o človeka s Alzheimerovou demenciou v domácich podmienkach je mimoriadne náročné. Vyžaduje si veľa trpezlivosti a je to veľká psychická a emocionálna záťaž aj pre opatrujúceho.

Ako sa teda starať o človeka trpiaceho Alzheimerovým ochorením v domácom prostredí? Na to, aby mal chorý človek zabezpečenú kvalitnú starostlivosť, bezpečie a vhodný denný režim, existuje niekoľko pravidiel, ktoré treba dodržať.

Alzheimerova choroba

Vytvorte pre chorého kvalitný denný program

Ľudia s Alzheimerovým ochorením potrebujú mať pravidelné a sústavné činnosti. Pre aktivizáciu chorého je najvhodnejší pravidelný denný program, ktorý podporuje jeho mozgové funkcie a udržiava schopnosť sebaobsluhy. Pripravte chorému denný program, ktorý nemusí byť vôbec náročný. Pomôžu drobné domáce práce, nenáročné práce v záhrade, ale aj prechádzky, jednoduché spoločenské hry, ručné práce a podobne. Nie je dôležité, že tieto činnosti nebudú dokonale zvládnuté. Podstatné je, že nebude nečinne tráviť celý deň. Nevyčleňujte ho z bežného ani zo spoločenského života vo vašej rodine. Podporujte jeho komunikačné schopnosti.

Vytvorte bezpečné prostredie

Je dôležité, aby sa človek s Alzheimerovou demenciou mohol pohybovať v bezpečnom priestore, ktorý pomôže predísť zraneniam. Pacienti trpiaci týmto ochorením často bezcieľne chodia, snažia sa robiť činnosti, na ktoré boli zvyknutí – napríklad obsluhovať domáce spotrebiče, alebo sa v noci budia, vstávajú a chcú odísť z bytu či domu. Dbajte na to, aby sa chorý nemohol zraniť. Odstráňte prekážky, napríklad koberce, na ktorých by sa mohol pošmyknúť či kusy nábytku, o ktoré sa môže potknúť. Ak je to nutné, zamknite vchodové dvere a odstráňte kľúče z jeho dohľadu.

Buďte trpezliví, vysvetľujte, opakujte

Človek s Alzheimerovou demenciou často pomalšie chápe, čo mu hovoríte. Tomu treba prispôsobiť aj rozhovor. Zjednodušiť vety, slová pomaly opakovať, vysvetľovať. Komunikujte čo najjednoduchšie. Nervozita nepomáha, ako ani zvyšovanie hlasu. Skôr chorého rozrušia. Pomôže úsmev alebo aj upokojujúce gesto. Nebojte sa chorého zapájať do rozhovorov, hľadajte témy, ktoré ho zaujmú. Podporujete tým jeho komunikačné schopnosti.

Ako zvládať prejavy spojené s Alzheimerovým ochorením?

U ľudí trpiacich Alzheimerovým ochorením často dochádza k stavom zmätenosti, dezorientácii, dokonca agresívnym prejavom, ktoré sú príznakom buď poškodenia mozgu, alebo iných ochorení. Dôležité je pristupovať k postihnutému s pokojom, akceptovať jeho realitu, v ktorej sa momentálne nachádza. Nezvyšovať hlas, nevyčítať mu veci, ktoré spravil alebo nezvládol. V každej situácii si uvedomujte, že jeho agresivita či zmätenosť, ale aj iné reakcie nie sú namierené voči vám. Sú to jednoducho prejavy choroby. Často pomôže iba prítomnosť blízkeho, inokedy zas pokojný prístup a ubezpečenie, že všetko bude v poriadku a nemusí sa ničoho báť. Keď vám oponuje, nehádajte sa s ním. Skúste odviesť jeho pozornosť inam.

Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba

Pomáhajte udržať samoobslužnú činnosť chorého

Nie je potrebné, dokonca ani žiaduce, aby ste robili všetko za človeka trpiaceho Alzheimerovým ochorením. Hlavne v štádiách, keď je schopný zabezpečiť si obslužné činnosti sám. Môžete mu napríklad pomôcť vybrať oblečenie na daný deň, pripomenúť, ak si zabudne vziať kabát pred prechádzkou, ale neobliekajte ho, ak túto činnosť zvládne sám. Pomáha to v stimulácii motoriky a jeho koncentrácii pri bežných činnostiach.

Predchádzajte problémom so stravovaním

Ľudia s demenciou sa často zabúdajú najesť alebo naopak, zabúdajú, že už jedli. Obidva extrémy treba mať pod kontrolou. Kontrolujte príjem jedla, ako aj tekutín. Pripravte jedlo, ktoré má chorý rád, no dbajte aj na to, aby bolo nutrične vyvážené. Pomôžte mu jedlo nakrájať. Urobte z jedenia príjemný rituál. Ak nechce jesť príborom, nechajte ho jesť rukami a zvoľte radšej jedlo, ktoré môže jesť po kúskoch.

Napriek všetkým opatreniam však často býva pre rodinu a blízkych situácia neúnosná.

Starostlivosť o človeka s Alzheimerovou chorobou je mimoriadne náročná, dokonca psychicky a emocionálne vyčerpávajúca. A niekedy aj ťažko realizovateľná, nielen kvôli prejavom a komplikáciám, ktoré táto choroba so sebou prináša.

Alzheimerova choroba je často stav, ktorý si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Rodinní príslušníci si však mnohokrát nemôžu dovoliť odísť z práce a venovať sa iba opatrovaniu svojho blízkeho.

Dnes sú už na Slovensku zariadenia, v ktorých sa dokážu o ľudí s Alzheimerovou chorobou plnohodnotne postarať a dokonca zvýšiť ich kvalitu života. V špecializovaných centrách majú v starostlivosti o pacientov s alzheimerom veľmi dobré výsledky. Chorým vedia poskytnúť odbornú zdravotnú, terapeutickú aj ošetrovateľskú starostlivosť.

Takým zariadením je aj Alzheimer centrum Senior Care, kde svojim klientom s Alzheimerovou diagnózou a inými typmi demencií vytvorili chápavé a láskavé prostredie. V starostlivosti zvolili individuálny prístup. Klienti majú pravidelný terapeuticko-aktivizačný program, prispôsobený individuálnym schopnostiam. Tento program zahŕňa spoločné stretnutia klientov, udržiavanie samoobslužných činností, kognitívne tréningy, ergoterapiu/pracovnú terapiu či arteterapiu.

Starostlivosť v Senior Care je nadštandardná, o čom svedčí aj preukázaný pozitívny terapeutický efekt nefarmakologických prístupov.

Jednou z hlavných metód, ktoré využívajú pri práci s pacientmi s Alzheimerovým ochorením, sú validačné rozhovory. Ide o formu komunikácie a terapie, ktorá pomáha udržiavať kontakt s človekom s touto diagnózou. Umožňuje akceptovať realitu chorého bez ohľadu na stupeň postihnutia. Takáto terapia prebieha individuálnou alebo aj skupinovou formou. Aj vďaka validačným rozhovorom sa darí centru Senior Care pomáhať týmto pacientom nefarmakologickou cestou.

Zariadeniu zároveň záleží na tom, aby boli do celého procesu zapojení aj rodinní príslušníci, s ktorými pravidelne konzultujú možnosti zefektívňovania liečby ich blízkych. Osobné návštevy blízkych sú samozrejmosťou.

Viac informácií o možnostiach, ako skvalitniť život ľuďom s touto chorobou, ale aj ich blízkym, radi poskytnú priamo v centre Senior Care – Mgr. Denisa Podhorová, podhorova@seniorcare.sk, 0915 731 374, alebo ich nájdete na webovej stránke zariadenia www.seniorcare.sk.

Ďalšie články

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

    Chcete kontaktovať priamo manažéra?

    Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

    Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

    Kontaktujte nás