Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Dialýza nemusí byť stresujúcim procesom

5.7.2021

Obličky majú v našom tele významnú úlohu. Čistia telo a krv od škodlivých látok a pomáhajú regulovať vodu v organizme. Pokiaľ však dôjde k chorobe alebo poškodeniu obličiek, dochádza väčšinou k ich zlyhaniu. Tento stav je pre organizmus nebezpečný, až smrteľný. Dnes však už lekári dokážu funkciu obličiek nahradiť. Dialýza vykonáva tú istú činnosť a funguje ako „externé“ obličky.

Pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dialýzu, sa zmení celý život

Pacientom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dialýzu, sa zmení celý život.

Existujú dva základné typy dialýzy. Hemodialýza, ktorá prebieha v špecializovaných zariadeniach, a peritoneálna dialýza, pri ktorej je možné absolvovať celú procedúru aj doma. Väčšina pacientov však podstupuje dialýzu v špecializovaných pracoviskách v dialyzačných strediskách. Na dialýzu musia dochádzať prevažne 3-krát do týždňa. Tomu je, samozrejme, potrebné prispôsobiť aj svoj bežný program. Ochorenia obličiek vyžadujúce dialýzu sú častejšie u starších ľudí. Už pre mladšieho človeka je takéto ochorenie veľkou komplikáciou. U seniorov však bývajú často pridružené aj iné diagnózy. To im denný program ešte viac komplikuje.

Ak máte doma seniora, ktorý sa o seba, žiaľ, už nevie postarať, je pre vás starostlivosť ešte zložitejšia. Vtedy je dochádzanie za dialýzou veľmi náročné a stresujúce. Hoci sú dialyzačné centrá výborne vybavené a personál profesionálny, pacienti často trávia aj hodiny cestou na dialýzu a späť, v sanitke, ktorá zváža viacerých pacientov naraz. Nehovoriac o tom, že niektorí pacienti navštevujú aj viacerých lekárov. Tí nie sú vždy k dispozícii v rovnakej budove. Postarať sa o svojho blízkeho sa tak stáva ešte komplikovanejšie.

Zabezpečenie celodennej starostlivosti je dobrým riešením

Zabezpečenie celodennej starostlivosti je dobrým riešením

V Galante vzniklo pred pár rokmi unikátne multifunkčné zariadenie B. Braun Galenia, ktoré vychádza v ústrety nielen seniorom, ale aj ich rodinným príslušníkom. V jednej budove sa nachádza dialyzačné stredisko B. Braun Avitum aj zariadenie sociálnych služieb Senior Care Galenia, čo je na Slovensku unikátna kombinácia služieb. Súčasťou je aj nefrologická ambulancia. Zariadenie je určené na dlhodobý, ale aj krátkodobý pobyt. „Dialyzačné strediská B. Braun Avitum sú jedny z prvých súkromných dialyzačných stredísk na Slovensku,“ hovorí riaditeľ zariadenia sociálnych služieb Galenia Senior Care Ing. Milan Halomi, MBA.

Stredisko je vybavené najmodernejšou technológiou. Dialyzačné prístroje poslednej generácie sú zamerané na maximálnu bezpečnosť pacienta. Pri dialýze je používaná ultra čistá voda, ktorá spĺňa najprísnejšie štandardy. Stredisko má oddelenú dialyzačnú sálu, čím je zabezpečený vysoký stupeň ochrany klienta pred infekčnými chorobami. Pre maximálny komfort je dokonca zabezpečené testovanie na COVID-19 priamo v dialyzačnom stredisku.

Zabezpečenie celodennej starostlivosti je dobrým riešením

„Pre Senior Care je obrovskou výhodou, že sa dialyzačné stredisko nachádza priamo v budove. Vieme tým zabezpečiť flexibilitu aj denný kontakt. Na zmenu zdravotného stavu klienta dokážeme reagovať v podstate okamžite, a to bez čakacích dôb a objednania. Nefrologické odborné vyšetrenie vie lekár realizovať priamo pri posteli ubytovaného klienta. To, samozrejme, znižuje aj stres chorého,“ vysvetľuje riaditeľ Milan Halomi.

Tým, že sa Senior Care nachádza v tesnej blízkosti nemocnice v Galante, je zariadenie priamo prepojené aj s inými odbornými ambulanciami a oddeleniami. To je ďalšia veľká výhoda. Umožňuje totiž zabezpečiť klientom všetko „pod jednou strechou“. To znamená, že odpadá potreba organizovania termínov konzultácií a vyšetrení, ale aj transportu klienta na dialýzu. Za klienta (resp. za rodinného príslušníka) zorganizujú pracovníci zariadenia všetko. Naplánujú termín, pripravia ho na dialýzu, privezú/odvezú a zabezpečia lieky aj stravu v deň dialýzy. Klient nemusí čakať na sanitku a vyhne sa dlhotrvajúcim presunom. V zariadení absolvuje aj potrebné rehabilitácie.

„Naším cieľom bolo nielen zabezpečiť maximálny komfort našim klientom, ktorí potrebujú pravidelnú dialýzu, ale uľahčiť starostlivosť aj ich rodinným príslušníkom,“ hovorí Milan Halomi. Zároveň dodáva: „Príbuzní nemusia zabezpečovať prevoz, dohadovať termíny ani vybavovať predpisy a chodiť po lieky do lekárne. Chceme našim klientom poskytnúť maximálny komfort a pohodu. Vieme, ako je pre každého človeka s takouto diagnózou ťažké znášať pravidelnú procedúru, ktorá síce nie je bolestivá, ale aj tak je pre klienta zaťažujúca.“

Domov sociálnych služieb má však aj iné výhody

Domov sociálnych služieb má však aj iné výhody

Zariadenia sociálnych služieb Senior Care zvolili rovnaký prístup pre všetkých klientov, nielen pacientov, ktorí využívajú dialýzu. Ponúkajú svojim klientom vysokokvalitné služby a špičkovú zdravotnú ošetrovateľskú starostlivosť. Okrem dialyzačného strediska je priamo v zariadení aj Alzheimer centrum, ktorému sa úspešne darí terapeutickými metódami znižovať potrebu medikamentóznej liečby svojich klientov.

„Máme zazmluvneného všeobecného lekára a psychiatra, ktorí majú vizity u klientov priamo v zariadení. Na iné vyšetrenia u odborných lekárov klientov, samozrejme, objednávame a sprevádzame. Rovnako zabezpečujeme v prípade potreby aj hospitalizáciu v zdravotníckych zariadeniach a kúpeľoch. Máme vlastné zdravotné sestry a rehabilitačné pracovníčky, ktoré sa o klientov starajú,“ vymenúva Milan Halomi. „Pre rodinných príslušníkov je veľmi náročné zabezpečiť takýto komplexný servis v domácich podmienkach. Často až nemožné. Aj pri najlepšej vôli a snahe nedokážu vždy zabezpečiť to, čo by klient potreboval. Vieme, že nemôžeme nahradiť domáce prostredie klienta, ale dokážeme mu zabezpečiť empatickú individuálnu starostlivosť. Spolu s kvalitným manažmentom zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskou starostlivosťou zabezpečovanou vlastnými zdravotnými sestrami dokážeme klientovi zabezpečiť vysokú kvalitu života. Rovnako sa snažíme uľahčiť situáciu aj rodinným príslušníkom a do celého procesu ich zapájame a pravidelne s nimi komunikujeme. Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu nielen od našich klientov, ale aj ich rodín a priateľov,“ dodáva pán riaditeľ.

Aktuálne už môžu rodinní príslušníci svojich príbuzných bez obáv navštevovať, pretože vyše 95 % klientov a zamestnancov zariadení Senior Care je už zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.

Senior Care Galenia v Galante a Senior Care Kaskády, ktoré sa nachádza v prírodnom prostredí pri priehrade Kráľová (asi 5 km od Galanty), poskytujú dlhodobé aj krátkodobé pobyty pre seniorov.

Ak hľadáte príjemné prostredie pre svojho príbuzného, vysoký štandard starostlivosti a hlavne individuálny prístup, oslovte zariadenia Senior Care. Pomôžu vám zabezpečiť vysokú kvalitu života pre vášho rodinného príslušníka s vami spoločne.

Viac informácií vám poskytne manažérka zaradenia Mgr. Denisa Podhorová. Obrátiť sa ňu môžete e-mailom na podhorova@seniorcare.sk alebo telefonicky na 0915 731 374.

Ďalšie články

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

    Chcete kontaktovať priamo manažéra?

    Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

    Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

    Kontaktujte nás