Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Manažment zdravotnej starostlivosti je to, čo nás odlišuje od bežných zariadení

2.1.2022

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť staršiemu a chorému človeku v rodinnom prostredí je jedna z fyzicky, finančne, organizačne a psychicky najnáročnejších úloh pre rodinných príslušníkov.

Rodina, ktorá žije v jednej domácnosti so starším, často aj chorým človekom, stále zápasí s problémami súvisiacimi s organizáciou zabezpečovania zdravotnej starostlivosti. Príbuzní veľmi dobre vedia, aké náročné je zabezpečiť všetky vyšetrenia u rôznych odborných lekárov, pravidelné predpisovanie liekov a neraz aj riešenie akútnych stavov. Prevoz k lekárom, prípadne do nemocnice, býva stresujúci. O to ťažšie to majú rodinní príslušníci, ktorí nežijú so starším človekom v jednej domácnosti a zabezpečujú pre neho nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj stravu a ďalší servis.

Komplikácie pri domácej starostlivosti

„Ľudia vo vyššom veku, ktorých zdravotný stav už nie je ideálny, často potrebujú pravidelnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Pre rodinu to však býva časovo, a v konečnom dôsledku aj finančne, veľmi náročné,“ hovorí Mgr. Soňa Beňová, vedúca sestra zariadenia Senior Care Kaskády. „Aj keby chceli zabezpečiť to najlepšie, nie je vždy v ich silách zladiť časovo napr. odborných lekárov, rôzne vyšetrenia či zabezpečiť prevoz.“

Pokiaľ sa k tomu pridajú aj ťažšie diagnózy, ako napr. Alzheimerova choroba, prípadne iné psychiatrické diagnózy či nutnosť dialýzy, býva starostlivosť o chorého človeka nesmierne komplikovaná. V takom prípade by mala rodina zvážiť možnosť umiestnenia chorého do zariadenia, v ktorom mu bude možné poskytnúť komplexnú starostlivosť a zabezpečiť vysokú kvalitu života, napriek jeho zdravotnému stavu.

Ľudia majú často strach, že keď umiestnia svojho rodinného príslušníka
do zariadenia sociálnych služieb, budú mať pocit, že v starostlivosti o neho zlyhali. Je to ale presne naopak, pretože tým môžu zvýšiť kvalitu jeho života. V zariadení dokáže odborný personál zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť jednoduchšie, často zlepšiť zdravotný stav klienta a v neposlednom rade mu poskytnúť lepšie podmienky, ako by mohla poskytnúť rodina v domácom prostredí. Zariadenia sociálnych služieb disponujú lepším technickým vybavením, majú ľahší prístup k zdravotným pomôckam a k materiálu. O klientov sa v zariadeniach stará odborný zdravotný personál, ktorý dokáže lepšie skorigovať a kontrolovať návštevy u odborných lekárov, zabezpečiť pravidelné preventívne prehliadky ale aj kontrolu liekov či zdravotných pomôcok (napr. inkontinenčné pomôcky na nasledujúci mesiac). Samozrejmosťou je nastavenie stravy či zabezpečenie rehabilitácie.

Čo znamená komplexný manažment zdravotnej starostlivosti?

„Komplexný manažment zdravotnej starostlivosti v našom zariadení znamená zabezpečenie zdravotnej starostlivosti u zmluvného všeobecného lekára, vyšetrenia u odborných lekárov či vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti klienta zdravotnými sestrami priamo v zariadení,“ hovorí Mgr. Soňa Beňová. „To samozrejme vyžaduje aj dohadovanie termínov u lekárov, prevoz, sprevádzanie klienta, zabezpečenie predpísania a vybrania liekov, v prípade potreby zabezpečenie nutnej hospitalizácie či kúpeľnej liečby.“

Výhodou zariadení Senior Care, ktoré patria na Slovensku medzi nadštandard, je aj zazmluvnený všeobecný lekár. Je to efektívnejšie pre klienta, rodinných príslušníkov aj personál, pretože ďalšie intervencie spojené so starostlivosťou prechádzajú na zdravotnícky personál. Zariadenia a rodina sú tak odbremenené od riešenia zdravotného stavu klienta, čo v bežných zariadeniach nie je možné. Rodinní príslušníci si často časť starostlivosti zabezpečujú aj naďalej sami (napr. dohadovanie termínov u lekárov, sprevádzanie pri prevoze a pod.).

„Zmluvný všeobecný lekár v Senior Care vykonáva vizitu minimálne 1 x týždenne. Klient sa nemusí nikam presúvať. Lekár na základe vyšetrenia stanovuje diagnózu, predpisuje ďalšie vyšetrenia u odborných lekárov, lieky, zdravotné pomôcky, v prípade potreby nariadi aj hospitalizáciu alebo kúpeľnú liečbu. Zdravotnícky personál zariadenia komunikuje so všeobecným lekárom denne. V prípade nevyhnutnosti vie prísť lekár aj mimo termínov vizity,“ objasňuje vrchná sestra. „Ak dôjde u klienta k náhlej závažnej zmene zdravotného stavu, volá zdravotnícky personál záchrannú službu a zabezpečí ďalší postup, vrátane sprevádzania na vyšetrenie alebo hospitalizáciu. Rodinní príslušníci sú samozrejme ihneď informovaní o akýchkoľvek zmenách zdravotného stavu klienta.“

Vyššia kvalita života v našich zariadeniach

V Senior Care sú poskytované aj ďalšie nadštandardné služby, ktoré väčšina zariadení sociálnych služieb na Slovensku neposkytuje z kapacitných alebo iných dôvodov. Senior Care má vybudované špecializované zariadenie pre klientov s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer centrum v Galante.

Dialyzovaným pacientom poskytuje zariadenie Senior Care unikátnu službu, pretože ako jediné na Slovensku má pre klientov k dispozícii dialyzačné stredisko B. Braun Avitum priamo v budove zariadenia.

V zariadeniach poskytuje Senior Care nielen dlhodobú starostlivosť pre seniorov, ale aj krátkodobú opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby. Zariadenie odbremení rodinu a pomôže jej v starostlivosti o chorého alebo staršieho človeka, napr. v období rekonvalescencie pacienta po úraze alebo operácii, počas dlhšej dovolenky, v prípade výnimočných situácií v rodine a pod.

„Úzko spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi našich klientov, a tak môžeme zabezpečovať lepšiu starostlivosť. Snažíme sa čo najviac odbremeniť rodinu a poskytnúť jej čo najväčšiu podporu. Starostlivosť je u nás personalizovaná pre každého klienta. Máme individuálne plány nielen starostlivosti, ale aj adaptácie a individuálne odborné terapie vedené sociálnymi pracovníčkami,“ dodáva vedúca sestra.

O vysokom štandarde služieb v Senior Care svedčí aj to, že zariadenie dosahuje výborné výsledky v opatrovateľskej starostlivosti, terapiách, aj aktivitách pre klientov.

Senior Care má 2 zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú iba necelú hodinu cesty od Bratislavy. Sú to zariadenia Senior Care Galenia pri nemocnici v Galante a Senior Care Kaskády, ktoré sa nachádza v peknom prostredí
pri priehrade, 5 km od Galanty.

Všetky otázky ohľadom individuálnej starostlivosti, službách, ktoré zariadenie poskytuje, aj o umiestňovaní klientov rada zodpovie manažérka zariadenia, Mgr. Denisa Podhorová. Kontakt: 0915 731 374, podhorova@seniorcare.sk.
Ďalšie informácie je možné získať na webe www.seniorcare.sk, prípadne na Facebooku: Senior Care – zariadenia sociálnych služieb.

Ďalšie články

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

    Chcete kontaktovať priamo manažéra?

    Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

    Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

    Kontaktujte nás